Kamerstukken in dossier 32045

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele); Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2009 2008-2009 Kamerstuk 32045, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele); Amendement; Amendement van het lid Gesthuizen over het bindend maken van het advies van de commissie.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32045, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele); Amendement; Amendement van het lid Gesthuizen dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opneemt.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32045, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele); Amendement; Amendement van het lid Gesthuizen dat de mogelijkheid schept om in beroep te gaan tegen de beslissing van de P-G om geen nader onderzoek in te stellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32045, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele); Amendement; Amendement van het lid Gesthuizen dat regelt dat de gewezen verdachte altijd om nader onderzoek kan vragen en dat de procureur-generaal eerder advies in moet winnen van de commissie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32045, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele); Amendement; Amendement van het lid Gesthuizen over het schrappen van de rol van de procureur-generaal bij de toegang tot de herzieningscommissie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32045, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele); Amendement; Amendement van de leden Van der Steur en Gesthuizen over onder andere een verruiming van de mogelijkheden voor de gewezen verdachte om op te komen tegen afwijzende beslissingen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad in verband met een verzoek tot nader onderzoek

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32045, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Gesthuizen ter vervanging van nr. 9, over het schrappen van het novum-criterium.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32045, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele); Amendement; Amendement van het lid Van der Steur over het uitgangspunt dat raadsheren van de Hoge Raad die een beslissing hebben genomen over het eerder ingestelde cassatieberoep, niet beslissen op een herzieningsaanvraag t.a.v. die strafzaak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32045, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Gesthuizen c.s. ter vervanging van nr. 11 dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opneemt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32045, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal