Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-10-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33402-9".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-190011
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-10-22
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Evaluatie werkkostenregeling
Dossiernummer 33402
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)
Identifier kst-33402-9
Indiener F.H.H. Weekers
Ondernummer 9
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-10-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013); Brief regering; Evaluatie werkkostenregeling
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013