Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33402-62".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-07-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken evaluatie van de innovatiebox
Dossiernummer 33402
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)
Identifier kst-33402-62
Indiener F.H.H. Weekers
Ondernummer 62
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-07-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013); Brief regering; Stand van zaken evaluatie van de innovatiebox
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2012-2013