Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-XVI nr. 32

33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

33 400 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID YPMA EN BERGKAMP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat seksueel misbruik van minderjarigen in Nederland een ernstig probleem is;

constaterende dat de commissie-Samson concludeert dat de sector onvoldoende in staat is om seksuele problematiek te onderkennen, bespreekbaar te maken en adequaat in te grijpen;

van mening dat op alle niveaus een serieuze professionalisering van de sector nodig is op het terrein van seksualiteit, seksuele ontwikkeling en seksueel misbruik van kinderen en jongeren;

verzoekt de regering om, in de basisopleidingen en in de permanente educatie van professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg structureel aandacht te besteden aan:

  • de «gewone» seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren;

  • de afwijkende seksuele ontwikkelingen in geval van stoornissen en de problematiek van seksueel misbruik;

  • en het bespreekbaar maken van en het professioneel omgaan met seksualiteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Bergkamp