Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-11-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33400-XIII-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Openbaarmaking door de vaste commissie voor Economsiche Zaken van de notitie inzake het begrotingsonderzoek naar landbouw- en visserijsubsidies
Dossiernummer 33400-XIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013
Identifier kst-33400-XIII-15
Indiener M.C.T.M. Franke
Indiener M.C.T.M. Franke
Ondernummer 15
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-11-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013; Brief commissie; Openbaarmaking door de vaste commissie voor Economsiche Zaken van de notitie inzake het begrotingsonderzoek naar landbouw- en visserijsubsidies
Uitgiftedatum 2012-11-21
Vergaderjaar 2012-2013