Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33400-XIII-108".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-01-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Thieme over onderzoek naar het fokken van dieren met erfelijke aandoeningen
Dossiernummer 33400-XIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013
Identifier kst-33400-XIII-108
Indiener M.L. Thieme
Ondernummer 108
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-01-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013; Motie; Motie van het lid Thieme over onderzoek naar het fokken van dieren met erfelijke aandoeningen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2012-2013