Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-XII nr. 49

33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 november 2012

In de behandeling van mijn begroting 22 november 2012 (Handelingen II 2012/13, nr. 26) heb ik u toegezegd een reactie te geven op de motie van dhr. Bashir over het gebruik van matrixsignaalgevers voor het aangeven van de maximumsnelheid op het hoofdwegennet (Kamerstuk 33 400 XII, nr. 24). Met deze brief voldoe ik aan deze toezegging.

De motie vraagt om de matrixsignaalgevers te gebruiken op wegen waar de snelheid alleen in de avond en nacht 130 km/h is.

Ik ontraad deze motie om de volgende redenen.

Tijdens de proef met 130 km/h op de A6 (Almere – Joure) heb ik onderzoek gedaan naar het begrip van de weggebruiker voor de onderborden met het tijdsvenster 19 – 6 h. Uit dit onderzoek is gebleken dat weggebruikers de aanduiding van de variabele limiet met een onderbord goed begrijpen.1 Daarnaast zijn niet op alle wegen waar deze variabele limiet geldt signaalgevers aanwezig en/of geschikt voor het aanduiden van de maximumsnelheid. Het uitrusten van alle wegen met geschikte signaalgevers vind ik gelet op de uitkomsten van de proef niet nodig. Tevens wordt de investering die op miljoenen euro’s wordt geschat, niet kosteneffectief geacht.

Zoals ik in het debat heb aangegeven zie ik het onderdeel van de motie over het vervangen van de dubbele onderborden bij spitsstroken door rotatiepanelen als ondersteuning van mijn beleid. Medio 2013 zijn deze blikken borden vervangen door rotatiepanelen.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Belevingsonderzoek maximumsnelheid 130 km/h, september 2011, Rijkswaterstaat