33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013

Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN DE GRAAF

Voorgesteld 22 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat variabele maximumsnelheden aangegeven door onderborden voor onduidelijkheid zorgen;

spreekt uit dat de doorstroming en de veiligheid op de weg gebaat zijn bij duidelijkheid van de maximumsnelheid;

verzoekt de regering om slechts matrixborden of omklapborden (kantelwalsborden) te gebruiken om de variabele maximumsnelheden aan te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

De Graaf

Naar boven