Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-04-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33400-X-71".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Defensie over de intrekking van de regeling faciliteiten Turkse dienstplicht en over de stand van zaken van het overleg met de bonden en op de financiële implicaties van de vertraging van de reorganisatie
Dossiernummer 33400-X
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013
Identifier kst-33400-X-71
Indiener J.A. Hennis-Plasschaert
Ondernummer 71
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-04-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013; Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Defensie over de intrekking van de regeling faciliteiten Turkse dienstplicht en over de stand van zaken van het overleg met de bonden en op de financiële implicaties van de vertraging van de reorganisatie
Uitgiftedatum 2013-04-08
Vergaderjaar 2012-2013