Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-VII nr. 11

33 400 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2012

Hierbij bied ik u, in overeenstemming met mijn betrokken ambtsgenoten, de tweede nota van wijziging aan, alsmede een afschrift van de adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State en een afschrift van de nadere rapporten (Kamerstuk 33 400 V, nrs. 82 en 83 en 33 400 VII, nrs. 12. en 13).

De begrotingen van Wonen en Rijksdienst (XVII) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVIII), voor zover die als ingediend kunnen worden beschouwd, zullen worden ingetrokken. De regering verzoekt u derhalve deze wetsvoorstellen niet verder te behandelen.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem