33 400 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013

Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.

Voorgesteld 29 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verruimde gezinsmigratie mogelijk wordt afgeschaft;

constaterende dat als gevolg van dit voornemen het voor kan komen dat afhankelijke grootouders en meerderjarige kinderen moeten achterblijven;

verzoekt de regering, in de genoemde gevallen de mogelijkheid tot gezinsmigratie niet in de weg te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Schouw

Krol

Gesthuizen

Naar boven