Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-VI nr. 62

33 400 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013

Nr. 62 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S.

Voorgesteld 29 november 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de bestrijding van kindersekstoerisme een internationale aanpak vergt;

overwegende dat Nederland op dit moment nauwelijks betrokkenheid voelt bij de internationale bestrijding van kindersekstoerisme;

verzoekt de regering om, het voortouw te nemen in de internationale professionalisering van de voorkoming en bestrijding van kindersekstoerisme en om te onderzoeken hoe Nederland in individuele strafzaken haar eigen aanpak kan verbeteren en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Berndsen-Jansen

Krol

Segers