Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-02-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33400-B-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-206508
Bijlage blg-206510
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Aanbieding van de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2012
Dossiernummer 33400-B;33400-C
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013
Identifier kst-33400-B-8
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 8
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-02-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2013; Brief regering; Aanbieding van de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2012
Uitgiftedatum 2013-01-29
Vergaderjaar 2012-2013