Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201533362 nr. L

33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

L MOTIE VAN HET LID FRIJTERS-KLIJNEN C.S.

Voorgesteld 9 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat keuzevrijheid voor de verzekerden in ons zorgstelsel van wezenlijk belang is;

overwegende, dat met een restitutiepolis de keuzevrijheid van de verzekerde gewaarborgd blijft;

overwegende, dat zorgverzekeraars niet verplicht zijn een restitutiepolis aan te bieden;

verzoekt de regering te garanderen dat verzekeraars altijd minstens één restitutiepolis aanbieden, die maximaal 5% duurder is dan de naturapolis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Frijters-Klijnen

Van Strien

De Lange

Kops

Reynaers

Nagel

Kok

Slagter-Roukema

Koffeman