Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201533362 nr. J

33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

J MOTIE VAN HET LID FLIERMAN C.S.

Voorgesteld 9 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de werking van het stelsel in de gezondheidszorg, gebaseerd op gereguleerde, vraaggerichte sturing door tussenkomst van zorgverzekeraars, inmiddels enkele jaren werkt;

overwegende, dat het stelsel tegelijkertijd nog steeds in ontwikkeling is;

overwegende, dat verschillende instanties op onderdelen het stelsel hebben geëvalueerd;

overwegende, dat uit deze evaluaties een aantal serieuze problemen en aandachtspunten naar voren komt;

verzoekt de regering om begin 2015 haar eigen evaluatie van de ontwikkeling van het stelsel tot nu, en haar voornemens met betrekking tot de verdere ontwikkeling ervan aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Flierman

Slagter-Roukema

De Lange

Thissen

Ganzevoort

De Vries-Leggedoor

Martens