Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533362 nr. 49

33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN HAERSMA BUMA C.S.

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel dat de beperking van de vrije artsenkeuze regelt geen steun heeft gekregen in de Staten-Generaal;

constaterende dat het kabinet nu aangeeft dezelfde wet met enkele kleine wijzigingen alsnog door te zetten;

verzoekt de regering, het wetsvoorstel niet in te dienen onder dreiging van het indienen van een AMvB bij niet aanvaarding in de Tweede of Eerste Kamer;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haersma Buma

Wilders

Van Tongeren

Krol