Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533362 nr. 45

33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2014

Naar aanleiding van de Regeling van Werkzaamheden van heden waarin is gevraagd om een brief van de Minister-President (Handelingen II 2014/15, nr. 38, Eerste Regeling van Werkzaamheden), verwijs ik u naar de brief ter zake die u heden van de Minister van VWS ontving (Kamerstuk 33 362, nr. 44). Over vertrouwelijke beraadslagingen kan ik geen mededelingen doen.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte