Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433362 nr. 30

33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 19 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de arts-patiëntrelatie niet doorkruist mag worden door de verzekeraar;

verzoekt de regering, de arts-patiëntrelatie als kern van de zorg te zien en te waarborgen dat de zorgverzekeraar die relatie niet doorkruist of beïnvloedt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten