Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33348-176".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-02-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voortgang uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming
Dossiernummer 33348
Dossiertitel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)
Identifier kst-33348-176
Indiener M.H.P. van Dam
Ondernummer 176
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-02-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Brief regering; Voortgang uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016