Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-08-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33348-175".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-08-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2015, over regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)
Dossiernummer 33348
Dossiertitel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)
Identifier kst-33348-175
Indiener H. Bleker
Ondernummer 175
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-08-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2015, over regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2014-2015