Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333341 nr. 5

33 341 Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Uitslag houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren

Nr. 5 BRIEF VAN HET LID VOORDEWIND

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 22 oktober 2012

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van mevrouw Uitslag, haar plaats als vierde initiatiefnemer zal worden overgenomen door het lid Bruins Slot.

Voordewind