Kamerstukken in dossier 33341

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Uitslag houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren ; Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 33341, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren ; Amendement; Amendement van het lid Kooiman over het laten vervallen van de strafbaarstelling van jongeren indien zij op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig hebben of voor consumptie gereed hebben.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33341, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren ; Motie; Motie van het lid Kooiman over de naleving van de regels omtrent de leeftijdsgrens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 33341, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren ; Motie; Motie van het lid Kooiman over een kinderpsycholoog

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 33341, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren ; Motie; Motie van de leden Bergkamp en Rutte over de evaluatie van de Drank- en Horecawet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 33341, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren ; Motie; Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 33341, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren ; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33 341, nr. 14) over de inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2013

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 33341, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren ; Gewijzigde motie (nader); Nader gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. (t.v.v. 33341, nr.15) over zo spoedig mogelijk in werking treden van de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 33341, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren ; Brief regering; Uitvoering van de motie Dik-Faber c.s. over zo spoedig mogelijk in werking treden van het voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren (Kamerstuk 33 341, nr.16)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2013 2012-2013 Kamerstuk 33341, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Hilkens en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren ; Brief regering; Toelichting financiering toezichtsysteem en prijsbeleid alcoholsector

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-05-2013 2012-2013 Kamerstuk 33341, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal