Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233341 nr. 4

33 341 Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Uitslag houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren

Nr. 4 MEDEDELING

’s-Gravenhage, 10 september 2012

Op 5 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. Gelet op het bepaalde in artikel 27, vierde lid, van de Wet op de Raad van State blijft openbaarmaking van dit advies achterwege nu het een zogenaamd «blanco advies» betreft.