Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333341 nr. 11

33 341 Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KOOIMAN

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol verhoogd wordt tot 18 jaar;

van mening dat de alcoholbranche zelf ook een bijdrage moet leveren aan het voorkomen dat alcohol wordt geschonken of verkocht aan jongeren onder de leeftijdsgrens;

verzoekt de regering, het toezicht op naleving van de regels omtrent de leeftijdsgrens in rekening te brengen bij de alcoholsector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman