Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333335 nr. 16

33 335 Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

Nr. 16 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN DE ROUWE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 11

Voorgesteld 4 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Rijk verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van onderwijs-, cultuur- en mediabeleid in algemene zin en de provincie Fryslân het beleid bepaalt met betrekking tot het Fries en zorg draagt voor de uitvoering ervan;

overwegende dat het in stand houden van een basisinfrastructuur voor de Friese taal en cultuur daarom een wettelijke taak van de provincie Fryslân zou moeten zijn;

verzoekt de regering, bij de eerstvolgende herziening van het verdeelmodel Provinciefonds deze extra taak hier een aparte grondslag in te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

De Rouwe