Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333335 nr. 15

33 335 Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN SEGERS

Voorgesteld 29 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, deze kabinetsperiode niet te bezuinigen op Omrop Fryslân,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Segers