Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333335 nr. 14

33 335 Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal)

Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN JACOBI EN DE ROUWE

Voorgesteld 29 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Omrop Fryslân van zeer grote betekenis is voor het actieve gebruik van het Fries;

overwegende dat het bevorderen van het gebruik van het Fries een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de rijksoverheid en de provincie Fryslân;

constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat de regionale omroepen met de publieke omroep moeten samenwerken en integreren;

constaterende dat de Tijdelijke commissie Borging Friese taal in de Media een advies met drie centrale elementen heeft geformuleerd;

verzoekt de regering om, bij de uitwerking van de toekomst van Omrop Fryslân de centrale elementen van het advies van de Tijdelijke commissie Borging Friese taal in de Media als uitgangspunt te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi

De Rouwe