Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-06-2021 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33328-T".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de reactie op in het nader voorlopig verslag gestelde vragen
Dossiernummer 33328;35112
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-33328-T
Ondernummer T
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de reactie op in het nader voorlopig verslag gestelde vragen
Uitgiftedatum 2021-06-14
Vergaderjaar 2020-2021