Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-09-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33258-48".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-944462
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-07-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Stand van zaken Huis voor klokkenluiders
Dossiernummer 33258
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koser Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)
Identifier kst-33258-48
Indiener K.H. Ollongren
Ondernummer 48
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-09-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koser Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders); Brief regering; Stand van zaken Huis voor klokkenluiders
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020