Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-09-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33240-XIII-22".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2012, inzake voortzetting van het wetgevingsoverleg van 7 juni 2012 over de Jaarverslagen en slotwetten
Dossiernummer 33240-XIII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011
Identifier kst-33240-XIII-22
Indiener M.J.M. Verhagen
Ondernummer 22
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-09-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011; Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2012, inzake voortzetting van het wetgevingsoverleg van 7 juni 2012 over de Jaarverslagen en slotwetten
Uitgiftedatum 2012-08-23
Vergaderjaar 2011-2012