Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333204 nr. 14

33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 27 september 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een belastingplichtige recht heeft op een heffingvrij vermogen van € 20 785 alleenstaand en een heffingvrij vermogen van € 41 570 samen met een fiscale partner;

van mening dat € 20 785 een laag bedrag is voor een eigen vermogen en het onredelijk is om hierover 12% vermogensinkomensbijtelling te vragen;

verzoekt de regering, de grens van € 20 785 voor een heffingvrij vermogen voor een belastingplichtige te verhogen naar de grens van een heffingvrij vermogen met een fiscale partner van € 41 570,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten