Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333192 nr. 14

33 192 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 23 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in een substantieel aantal verblijfsaanvragen sprake is van fraude op het gebied van identiteit of anderszins;

van mening dat toelating van fraudeurs voorkomen en het plegen van fraude ontmoedigd moet worden;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat gepleegde fraude altijd wordt tegengeworpen bij de reguliere verblijfsaanvraag en ook bij toekomstige verblijfsaanvragen van de fraudeur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma