Kamerstukken in dossier 33192

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-03-2012 2011-2012 Kamerstuk 33192, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling; Amendement; Amendement van het lid Fritsma over het schrappen van de beperkende voorwaarden bij het gebruik van biometrische gegevens voor de opsporing van strafbare feiten.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33192, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling; Amendement; Amendement van het lid Fritsma over het verlengen van de bewaartermijn van biometrische gegevens.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33192, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling; Motie; Motie Gesthuizen over het niet invoeren van artikel 107, lid 6, sub b Vreemdelingenwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33192, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling; Motie; Motie Fritsma over aangifte van fraude inzake verblijfsaanvragen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33192, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling; Motie; Motie Fritsma over het tegenwerpen van gepleegde fraude bij reguliere verblijfsaanvragen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33192, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Berndsen-Jansen ter vervanging van nr. 8 over het opnemen van een horizonbepaling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33192, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling; Brief regering; Toezegging m.b.t. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33192, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-01-2013 2012-2013 Kamerstuk 33192, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling; Brief regering; Evaluatie Wet biometrie vreemdelingenketen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 33192, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal