Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33189-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-831467
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Kabinetsreactie op de doorlichting van beleidsartikel 1 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties "de Waarborgfunctie"
Dossiernummer 33189
Dossiertitel Beleidsdoorlichting Koninkrijksrelaties
Identifier kst-33189-11
Indiener R.W. Knops
Ondernummer 11
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-02-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Beleidsdoorlichting Koninkrijksrelaties; Brief regering; Kabinetsreactie op de doorlichting van beleidsartikel 1 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties "de Waarborgfunctie"
Uitgiftedatum 2018-02-02
Vergaderjaar 2017-2018