Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333186 nr. 11

33 186 Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID KLEVER

Ontvangen 26 september 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 10 vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt erin voorzien dat het vernietigingsrecht zo breed mogelijk toepasbaar wordt. De bredere vernietigingsbevoegdheid strekt zich uit tot alle besluiten van de ACM, waaronder besluiten die in strijd zijn met het algemeen belang, of besluiten in individuele gevallen en niet slechts tot besluiten «van algemene strekking» en «wegens onbevoegdheid».

Klever