Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333174-(R1974) nr. 13

33 174 (R1974) Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN VLIET TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 11

Voorgesteld 30 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering wel verzoeken doet tot uitwisseling van belastinggegevens met Curaçao en met Zwitserland, maar op de meeste verzoeken nooit antwoord krijgt;

verzoekt de regering, nog deze week contact op te nemen met de regeringen van Curaçao en Zwitserland en hen te verzoeken de gegevens voor 1 januari te verstrekken en begin januari aan de Kamer te rapporteren hoeveel verzoeken nog uitstaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van Vliet