Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333174-(R1974) nr. 11

33 174 (R1974) Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN VAN VLIET

Voorgesteld 24 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering wel verzoeken doet tot uitwisseling van belastinggegevens met Curaçao en met Zwitserland, maar op de meeste verzoeken nooit antwoord krijgt;

constaterende dat de regering wel streeft naar automatische gegevensuitwisseling, maar in 2012 geen enkel gegeven automatisch heeft uitgewisseld met een ander land;

verzoekt de regering, nog deze week contact op te nemen met de regeringen van Curaçao en Zwitserland en hen te verzoeken de gegevens voor 1 januari te verstrekken en begin januari aan de Kamer te rapporteren hoeveel verzoeken nog uitstaan;

verzoekt de regering tevens, in overleg met de buurlanden weer werk te maken van automatische gegevensuitwisseling dit jaar en begin januari te rapporteren wat er van terecht gekomen is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Van Vliet