Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-02-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33161-120".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-02-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Schouten en Van Weyenberg over lonen van werken, ook voor mensen met een medische urenbeperking
Dossiernummer 33161
Dossiertitel Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)
Identifier kst-33161-120
Indiener C.J. Schouten
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Ondernummer 120
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-02-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet); Amendement; Amendement van de leden Schouten en Van Weyenberg over lonen van werken, ook voor mensen met een medische urenbeperking
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2013-2014