Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333157 nr. 27

33 157 Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID YPMA

Ontvangen 21 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 9b, eerste lid «derde of vierde volledige week van april» vervangen door: tweede of derde volledige week van mei.

II

In artikel II, onderdeel C, wordt in artikel 18b, eerste lid «derde of vierde volledige week van april» vervangen door: tweede of derde volledige week van mei.

Toelichting

Met dit amendement wil de indiener het moment van afnemen van de centrale eindtoets verplaatsen van april naar midden mei, zodat het schooladvies leidend wordt voor het vervolgonderwijs en de ruimte krijgt.

Ypma