Kamerstukken in dossier 33157

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) ; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-01-2012 2011-2012 Kamerstuk 33157, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) ; Amendement; Amendement van het lid Rog waarmee een evaluatiebepaling in de wet wordt opgenomen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33157, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) ; Amendement; Amendement van het lid Bisschop over het laten vervallen van de eindtoets en het opnemen van een eindbeeld in het leerlingvolgsysteem.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-02-2013 2012-2013 Kamerstuk 33157, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) ; Amendement; Amendement van de leden Voordewind en Rog over het behouden van de huidige formulering in de WPO over het beoordelen van de leerresultaten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 33157, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) ; Brief regering; Invoering van een centrale eindtoets en de verplichting voor een leerling- en onderwijsvolgsysteem

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 33157, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Bijlage

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 33157, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) ; Amendement; Amendement van het lid Beertema over verplichten van een toets Burgerschap waarin is opgenomen de Nederlandse geschiedenis

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 33157, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) ; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Beertema ter vervanging van nr. 14 over het verplichten van Nederlandse geschiedenis als onderdeel van de centrale eindtoets

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 33157, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) ; Amendement; Amendement van het lid Bisschop over het schrappen van de specifiek benoemde vrijheid om toetsen af te nemen voor de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 33157, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) ; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Rog en Voordewind ter vervanging van nr. 9 waarmee onder voorwaarden ook andere eindtoetsen dan die van het CITO mogen worden gebruikt door scholen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 33157, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal