Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33147-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-844778
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-06-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016
Dossiernummer 33147
Dossiertitel Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
Identifier kst-33147-4
Indiener R.W. Knops
Ondernummer 4
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-06-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; Brief regering; Evaluatie Kaderwet zbo's 2012-2016
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2017-2018