Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33147-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-165536
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-04-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Herziene versie Evaluatie Kaderwet ZBO's
Dossiernummer 33147
Dossiertitel Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
Identifier kst-33147-2
Indiener J.W.E. Spies
Ondernummer 2
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-04-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen; Brief regering; Herziene versie Evaluatie Kaderwet ZBO's
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012