Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201733118 nr. L

33 118 Omgevingsrecht

L BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 november 2016

Bijgaand treft u een afschrift van de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over het ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving (Bal)1, het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)2 en het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)3, die ik mede namens de Minister van Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer heb toegestuurd. Ik heb u dit afschrift toegezegd in mijn brief4 van 8 september 2016. Ik heb u al eerder op de hoogte gesteld van de vragen en antwoorden rondom het ontwerp-Omgevingsbesluit.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 159524.06.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 159524.06.

X Noot
3

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 159524.06.

X Noot
4

Kamerstukken I 2015/16, 33 118, E, blz. 4.