Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-05-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33118-BE".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-933477
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-05-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van de minister van BZK met de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet
Dossiernummer 33118
Dossiertitel Omgevingsrecht
Identifier kst-33118-BE
Ondernummer BE
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-05-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Omgevingsrecht; Brief van de minister van BZK met de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020