33 118 Omgevingsrecht

33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

A1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2016

Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer inzake de invoeringswet Omgevingswet.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Letter A heeft alleen betrekking op 33 118.

Naar boven