Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33118-111".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-07-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Hoofdlijnen ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet
Dossiernummer 33118
Dossiertitel Omgevingsrecht
Identifier kst-33118-111
Indiener K.H. Ollongren
Ondernummer 111
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-07-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Omgevingsrecht; Brief regering; Hoofdlijnen ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2017-2018