Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33110-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-142341
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2011-11-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Evaluatie informatiebepalingen pensioenwetgeving
Dossiernummer 33110
Dossiertitel Evaluatie van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Pensioenwet
Identifier kst-33110-1
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 1
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-12-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Pensioenwet; Brief regering; Evaluatie informatiebepalingen pensioenwetgeving
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012