Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433109 nr. 14

33 109 Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg)

Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2013

De vragen van uw vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2013 over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Kamerstuk 33 109, nrs. 12 en 13) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de VSO vragen doen toekomen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn