Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333109 nr. 12

33 109 Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg)

Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2013

Tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 3 en 5 september hebben het lid Agema (PVV) en het lid Leijten (SP) gevraagd om een brief over het intrekken van het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg (BAZ), over het nieuwe ontwerp en het tijdpad daarvan.

Afgelopen vrijdag heeft de Ministerraad mij gemachtigd om de Koning te verzoeken mij te machtigen het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg in te trekken. Zodra ik de machtiging van de Koning ontvang, kan ik uw Kamer formeel informeren.

De artikelen uit het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg die zien op de Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en de meldplicht geweld in de zorgrelatie zijn opgenomen in het inmiddels door uw Kamer aangenomen voorstel van wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg, en gelden ook voor de zorgverleners die AWBZ-zorg aanbieden.

De artikelen die zien op de invloed van cliënten op specifieke onderwerpen tijdens de zorgplanbespreking zullen een plek krijgen in het wetsvoorstel dat de kern AWBZ regelt. Ik streef ernaar dit wetsvoorstel voor het eind van dit jaar aan uw Kamer te zenden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn