Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333108 nr. 13

33 108 Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S.

Voorgesteld 10 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voorgenomen substantiële verhoging van de griffierechten zowel in het Lente- als in het Herfstakkoord geschrapt is;

constaterende dat de regering het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging tot op heden niet heeft ingetrokken;

overwegende dat dit niet met elkaar strookt;

verzoekt de regering, het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten per direct in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Van Tongeren

De Wit